Mobilní aplikace
Mobilní aplikace pro on-line objednávání
Pomáháme a přispíváme

Co se z plazmy vyrábí

Pro laiky

Z krevní plazmy se vyrábějí léky, které zachraňují životy hlavně při krvácivých stavech. Ty jsou nejčastější při vředových onemocněních, při porodech, při nehodách apod.

Při masivních krváceních se v těle rychle spotřebovávají bílkoviny a faktory, které umožňují její srážení. Takže kdyby pacientovi podávali lékaři pouze krev, ta by jím protekla zase ven a pacientovi by nijak nepomohli. Proto se v těchto případech vždy podávají i léky – tzv. krevní deriváty, popř. samotná plazma.

Pro zvídavé

Jako krevní deriváty se označují bílkoviny lidské plazmy izolované a protiinfekčně ošetřené v rámci zpracování plazmy farmaceutickými společnostmi.

Albumin je krevní bílkovina podílející se na udržování krevního objemu a transportu některých hormonů, léků apod. Používá se jako krevní náhrada při velkých krevních ztrátách, při poruše funkce ledvin nebo jater a dalších onemocněních.

Imunoglobuliny (protilátky) pomáhají pacientům s těžkými infekcemi a poruchou imunity, v poslední době narůstá jejich použití při léčbě autoimunitních a systémových onemocnění.

Faktory krevního srážení: vrozený nedostatek faktoru VIII nebo faktoru IX je příčinou závažné krvácivé choroby, hemofilie A nebo B. Koncentráty koagulačních faktorů jsou nenahraditelnými, život zachraňujícími léky při léčbě krvácení u těchto chorob a jejich pravidelné podávání umožňuje hemofilikům vést téměř normální život.

Antitrombin je bílkovina, která se podílí na regulaci srážení krve. Podává se při léčbě vrozených i získaných poruch krevního srážení, nejčastěji při těžkých chirurgických a gynekologických stavech.

Zajímavost

V poslední době se začíná přiklánět více k podávání krevních derivátů, u kterých nedochází k tzv. imunizaci pacienta, jako se tomu občas stává u podávání plazmy.